Zorg voor personen met een beperking in Landegem: een korte geschiedenis

Remi De Paepe, dr. Marcel Van den Herrewegen en Jules Decoodt, die zelf een hersenverlamde zoon had, stichtten in december 1954 de v.z.w. Revalidatiecentrum voor Spastische Kinderen. De stichters zochten  en vonden een gepast gebouw en op 15 oktober 1955 gingen in het kasteel Philippaert aan de Poeldendries nr. 9 te Landegem de deuren open voor de eerste hersenverlamde kinderen. Na enkele maanden, in maart 1956  waren er al 16 kinderen in het internaat opgenomen. In Landegem wilden de stichters aan de jongens en meisjes een kwalitatief hoogstaande revalidatie bieden. 

De eerste bezigheidstherapeut, Germain De Brabandere en de eerste logopedist Gerard Bogaert speelden een belangrijke rol in het uitdenken en vervaardigen van aangepaste toestellen die een grotere zelfredzaamheid van de kinderen beoogden.  Hieruit ontstond in 1961 de Didactische Centrale voor Motorisch Gestoorden. Nu is dit de Hulpmiddelencentrale die aangepast materieel vervaardigt voor personen met een motorische handicap. Deze centrale werkt nauw samen met ingenieurs van de universiteiten Antwerpen, Gent en Leuven.

In september 1957 werd een eerste kleuterschool binnen het instituut opgericht, weldra gevolgd in 1961 door een lagere school. In 1960 verhuisden School en Instituut naar de huidige gebouwen aan de Poeldendries nr. 23 te Landegem. 

In 1966 werd dan de Beschutte werkplaats voor hersenverlamden gesticht. Er werden drie activiteiten georganiseerd: dactylografie, polykopieerdienst en een afdeling montage- en verpakkingswerk. Dit bedrijfje is nu uitgegroeid tot Mirto, gelegen in het Industriepark van Drongen. Mirto bestaat uit een maatwerkbedrijf en een moderne drukkerij waar mens en milieu gekoppeld zijn aan sociaal ondernemerschap. Deze samenwerking resulteert in maatwerk voor de klant, op maat van de medewerkers.

In 1968 werden tien nieuwe klaslokalen in gebruik genomen en in 1970 waren 75 kinderen ingeschreven in het internaat en in het semi-internaat.

De raad van bestuur bleef niet bij de pakken zitten en in 1976 werd de Manège Dennenhof opgericht. Hier krijgen kinderen therapie waarbij paardrijden een bijzondere rol speelt. Voor een aantal adolescenten met een motorische beperking en een zwakke tot normale begaafdheid die de lagere school ontgroeid waren, werd een eigen vormingsprogramma opgezet, gericht op hun persoonlijkheidsontwikkeling en hun integratie in de samenleving. Zo was het BUSO (of school voor buitengewoon secundair onderwijs) geboren.

In 1976 realiseerde de BRT-televisie een documentairefilm over begeleiding van hersenverlamde kinderen in Landegem. De BUSO-klas speelde hierin een belangrijke rol. Als titel van de film werd trouwens een gedicht van Katelijn Vijncke gekozen:

In het land van anders.” De film werd bekroond met  een bronzen medaille van de Prix Futura in Berlijn in 1977.

In 1976 opende het home Angèle Verburght in Landegem zijn deuren. Het is een gezinsvervangend bezigheidshome voor mensen met een motorische beperking. 

Vanaf 1983 werd ‘Ten Dries’ de nieuwe benaming van het MPI en de scholengemeenschap.

Jan Luyssaert

Voor Heemkundige kring Het Land van Nevele

Deze tekst downloaden : klik hier !